SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

PATRON Internacionál

S.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba Patron vznikla v roku 1998 a pôsobí na základe licencie vydanej KR PZ v Košiciach v tom istom roku. Po organizačných zmenách došlo v roku 2006 k zmene názvu na Patron Internacionál s.r.o. Košice

 

Medzi činnosti zabezpečované firmou Patron Internacionál patrí:

· strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona o súkromnej bezpečnosti

· detektívna služba v rozsahu podľa § 4 písm. a) až g) zákona o súkromnej bezpečnosti

· odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a) až d) zákona o súkromnej bezpečnosti

 

Priebeh služby je zabezpečovaný na základe obchodných záujmov zákazníka pri prísnom dodržiavaní zásad obchodnej etiky, ako aj ostatných právnych noriem upravujúcich vzájomné obchodné vzťahy vrátane hospodárskeho a služobného tajomstva. Vybraný pracovníci spĺňajú požiadavky zákona č. 473/2005 Z.z. ako aj zásady spoľahlivosti, morálnej bezúhonnosti, disciplinovanosti, dobrého zdravotného stavu, a vysokej odbornej spoľahlivosti, ktorá je zabezpečená výberom pracovníkov z najlepších absolventov školiaceho strediska Patron Internacionál s r.o.

 

Na základe nášho smerovania k spokojnosti zákazníka, ako aj prezentácii SBS Patron Internacionál s r.o., zabezpečujeme osobný kontakt prostredníctvom povereného pracovníka našej firmy. Tento kontakt je pravidelne vyhodnocovaný a smeruje k absolútnej spokojnosti zákazníka

Kontakt: Košťova 1, 040 01 Košice, tel./fax : +421 (0) 55 727 43 16

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti :

 

Akcia !!!

 

Cena kurzu typu „S“ 120 Eur a pre študentov VŠBM v Košiciach len 60 Eur !!!