Agentúra BIS s r.o.

Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 428 / 2002 Z. z.

Dňa 1.9.2002 nadobudol platnosť zákon o ochrane osobných údajov č. 428 z 3. júla 2002. Podľa zákona sú prevádzkovatelia osobných údajov povinní vypracovať bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov a zaregistrovať informačný systém na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

AGENTÚRA BIS s.r.o. vypracovala štandardy bezpečnostných projektov na vysokej odbornej úrovni.


Ponúkame Vám odbornú pomoc našich pracovníkov pri :

- registrácii informačného systému,

- spracovanie bezpečnostných projektov,

- dohľad nad ochranou osobných údajov,

- odborné vyškolenie zodpovedných poverených osôb (§ 19).

 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na hore uvedenej adrese

Textové pole: Späť na stránku 
SBS PATRON

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti :

Košťova 1,
040 01 Košice
tel.: 055/727 4301, 0905 757 483
e-mail :
agentura.bis@post.sk